PBL en ECN: windenergie belangrijkst in 2050, maximaal 86 gigawatt windmolens

Uit de studie ‘Verkenning van klimaatdoelen’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en Energieonderzoekcentrum Nederland blijkt dat windenergie de belangrijkste bijdrage aan de elektriciteitsproductie in 2050.

Voor windenergie op land en zee zien de onderzoekers van de 2 organisaties maximaal 86 gigawatt gerealiseerd worden in het jaar 2050.

Om klimaatverandering te beperken is een vergaande reductie van de broeikasgasemissies nodig. De onderzoekers hanteren in het rapport 2 scenario’s: een emissiereductie van 95 procent en een emissiereductie van 80 procent.

Wind wordt in beide scenario’s de belangrijkste producent van elektriciteit. Opvallend is dat – in lijn met het regeerakkoord – afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS), al of niet in combinatie met biomassa, een essentiële rol speelt om emissies vergaand te reduceren.

Voor wind op zee gaat men in het 80 procent scenario uit van 25 tot 50 gigawatt en in het 95 procent scenario van 35 tot 75 gigawatt. Voor wind op land gaat men zowel in het 80 als het 90 procent scenario uit van 9 tot 11 gigawatt. ‘Minder inzet van wind op land kan in de meeste gevallen waarschijnlijk worden opgevangen door wind meer op zee’, aldus de onderzoekers.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!