Pondera Consult en Arcadis onderzoeken aansluitingen offshorewindparken

Arcadis en Pondera hebben een opdracht verworven voor een strategische studie naar de verschillende mogelijkheden om de energie van toekomstige grootschalige offshorewindparken tot 2030 af te voeren.

In deze studie verkennen ze in opdracht van de Nederlandse overheid en in samenwerking met TenneT diverse manieren om toekomstige offshorewindparken aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet. De studie richt zich op de beoordeling van milieueffecten, kosten, techniek, omgevingsaspecten en toekomstvastheid. Hiervoor dienen ze een beoordelingskader op te stellen, een effectenonderzoek uit te voeren en een afwegingsnotitie op te stellen.

Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het afwegingskader voor toekomstige strategische scenario’s. Bijvoorbeeld de vraag hoe offshorewindenergiegebieden op het Nederlandse elektriciteitsnet aan te sluiten. Daarnaast wordt gekeken naar hoe het elektriciteitsnetwerk ontlast kan worden. Scenario’s die worden onderzocht zijn elektrificatie van de industrie aan de Nederlandse kust, conversie naar waterstof en de opslag van elektriciteit.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!