Provincie Groningen wil zorgen voor meer windparken boven Waddengebied

UTRECHT – De provincie Groningen wil dat er meer windparken komen boven het Waddengebied als onderdeel van de energietransitie in de provincie.

Windpark Gemini, Offshore, wind op zee,
©: Windpark Gemini

“Wij blijven bij de Rijksoverheid aandringen op het aanwijzen van meer kavels voor offshore windparken in de Noordzee boven de Wadden”, aldus de provincie. “Ook lobbyen we voor het opnemen van de bestaande kavels in de plannen van het Rijk.”

“Wind op zee draagt niet alleen bij aan het vergroten van het vermogen van duurzame energie. Het biedt ook economische kansen voor de Eemshaven en voor goede verbindingen met Duitse offshore windinitiatieven.”

Duitse windparken

De provincie denkt bijvoorbeeld aan de Eemshaven als het punt waar de groene stroom van Duitse windparken naar Nederland kan komen.

Nu al plukt de Eemshaven de vruchten van de bouw van Windpark Gemini. Zo vinden de logistieke activiteiten voor het windpark in de Groningse haven plaats. Onlangs werd de definitieve plek voor een helikopterhaven aangewezen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!