Rijksoverheid: bedrijfsleven bereid zonder subsidie windpark op zee te bouwen

Het bedrijfsleven is bereid om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te bouwen en exploiteren. Dit meldt de Rijksoverheid. De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de winnende partij aangewezen.

Het windenergiepark krijgt een capaciteit van circa 700 megawatt en moet in 2022 gereed zijn. In overleg met marktpartijen is besloten voor de kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen. Bij meerdere aanvragen wordt de partij met het beste voorstel als winnaar aangewezen, waarbij onder meer gekeken wordt naar een tijdige realisatie van het windpark, de hoeveelheid geproduceerde energie en goede risicobeheersing. De winnaar krijgt voor de duur van 30 jaar een vergunning voor het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid).

Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van 5 windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 4.500 megawatt hebben. In 2016 werd de vergunning voor de kavels I en II van windenergiepark Borssele gewonnen door Ørsted, en de kavels III en IV door een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generating Europe, Shell en Van Oord.

Van 2 tot en met 18 januari loopt nog een andere vergunningsprocedure; voor de ontwikkeling van kavel V van het windenergiepark Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat. (foto: Vattenfall)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!