Samenwerking Scalda en Ørsted voor onderwijs in offshorewind

De instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie Scalda en energiebedrijf  Ørsted gaan samenwerken op het gebied van onderwijs voor windenergie op zee. Ørsted gaat voor de Zeeuwse kust zoals bekend het windpark Borssele 1 en 2 bouwen. Het bedrijf kreeg afgelopen week al groen licht om een onderhoudsbasis voor dit windpark in Vlissingen te realiseren.

Scalda en Ørsted hebben voor het onderwijs een samenwerkingsovereenkomst getekend. Er is afgesproken dat het energiebedrijf gastcolleges gaat geven, bedrijfsbezoeken organiseert en stageplekken creëert. Ook wordt Ørsted adviseur van Scalda bij het opzetten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee binnen het mbo.

Véronique van de Reijt, directeur Techniek en Maritiem van Scalda: ‘Inspelen op belangrijke regionale ontwikkelingen in Zeeland, zoals windenergie, is een belangrijk speerpunt van Scalda. Dat doen we altijd in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De samenwerking met Ørsted is daar een mooi voorbeeld van.’

Jasper Vis, directeur Nederland van Ørsted: ‘Als internationaal marktleider wind op zee leveren wij uiteraard graag een bijdrage aan het creëren van goed vakonderwijs voor de windenergiesector. Natuurlijk doen we dat graag in Zeeland, want de komende jaren zijn er juist in Zeeland goede vakmensen nodig, zoals onderhoudspersoneel voor de Borssele windparken.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!