Sif bereikt overeenstemming over herfinanciering

Sif Holding heeft aangekondigd dat het een overeenkomst heeft bereikt met Rabobank, ING, ABN AMRO, Euler-Hermes en Tokio Marine betreffende de herfinanciering van de onderneming. De nieuwe kredietfaciliteit van 350 miljoen euro vervangt in totaal de faciliteit van 250 miljoen euro die medio 2019 afloopt.

De nieuwe faciliteit loopt af op 22 februari 2022, met 2 uitbreidingsopties van één jaar. De faciliteit bestaat uit een doorlopende kredietfaciliteit van 100 miljoen euro en een gecommitteerde garantiefaciliteit van 250 miljoen euro. De vorige overeenkomst had een doorlopende kredietfaciliteit van 90 miljoen euro met gecommitteerde garantiefaciliteiten van  160 miljoen euro. De toename van faciliteiten dient ter ondersteuning van de toekomstige activiteiten van SIF.

Leon Verweij, chief financial officer: ‘Deze gewijzigde en ruimere faciliteit biedt voldoende flexibiliteit om onze toekomstige strategie voort te zetten. Deze nieuwe overeenkomst verzekert Sif van een financieringsstructuur die past bij de kenmerken van ons bedrijf.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!