Subsidieloze tender voor windpark Noordzee open

Marktpartijen kunnen tot en met donderdag 14 maart 17.00 uur een vergunning aanvragen voor het realiseren van een windpark op kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). De procedure is open zonder subsidie.

Het is de vijfde tender voor windenergie op zee sinds het Energieakkoord. De aanleg van de windparken in het windenergiegebied Borssele start eind dit jaar. TenneT is bezig met de aanleg van het elektriciteitsnet op zee.

In de Routekaart windenergie op zee 2030 staat dat er 3 extra windenergiegebieden worden ontwikkeld. Met deze kaart werkt Nederland toe naar 11.5 gigawatt capaciteit uit windparken op de Noordzee.

Na sluiting van de tenderprocedure maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bekend of er aanvragen zijn ingediend voor de vergunning. Is dat niet het geval, dan opent snel daarna een procedure met de mogelijkheid tot subsidie. Zijn er wel aanvragen ingediend, dan zal RVO.nl deze beoordelen.

In 2018 werden de vergunningen voor kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied toegekend aan Nuon/Vattenfal.

foto: © T. w. Van Urk | Dreamstime.com

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!