Tender succesvol: Nederland krijgt tweede windpark op zee zonder subsidie

Er is belangstelling voor de bouw en exploitatie van een tweede windpark op zee zonder subsidie in Nederland. Dat bleek bij de sluiting van de regeling voor de vergunningaanvragen voor windenergie op zee voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Het windpark zal jaarlijks voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 2,5 procent van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik. Voor deze tweede subsidieloze tender diende een vergelijkbaar aantal partijen een aanvraag in als bij de succesvolle eerste tender zonder subsidie. Dit ging om de kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied.

De komende maanden beoordelen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en onafhankelijke externe deskundigen de ingediende aanvragen op hun technische en financiële haalbaarheid. Bij meerdere haalbare aanvragen wordt een winnaar aangewezen op basis van een rangschikking op 6 criteria. Een belangrijk criterium daarbij is de manier waarop de schommelingen in de marktprijs voor elektriciteit opgevangen kunnen worden.

De winnaar van de tender krijgt een vergunning voor de duur van 30 jaar waarbinnen hij het windpark moet bouwen, exploiteren en verwijderen. Daarbij moet de winnaar in die periode circa 50 miljoen euro aan opstalkosten betalen voor gebruik van de delen van het windpark die in de territoriale zee liggen.

De aanleg van de elektriciteitskabel naar land – die netbeheerder TenneT realiseert – wordt door de overheid bekostigd. Het windpark krijgt een capaciteit van ten minste 700 megawatt, goed voor circa 2,5 procent van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik.

foto: Vattenfall

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!