TenneT en Blauwwind tekenen overeenkomst voor netaansluiting windparken Borssele

TSO TenneT en windparkontwikkelaar Blauwwind – het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE – hebben de overeenkomst voor de offshore-netaansluiting getekend voor de  windparken Borssele III en IV voor de kust van de province Zeeland.

De getekende overeenkomsten hebben betrekking op de realisatie, de aansluiting, en de vermogensoverdracht van Blauwwind’s windpark dat ontwikkeld wordt in het gebied Borssele met TenneT’s Borssele Beta platform. Het is het tweede in het nieuwe Nederlandse tendersysteem. In december 2016 heeft Blauwwind de openbare tender van de overheid gewonnen voor sites 3 en 4 in Borssele van in totaal 680 megawatt.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland, TenneT: ‘Door deze overeenkomsten te ondertekenen regelen we de aansluiting van het tweede offshorewindpark aan het Nederlandse net. Aangezien het contract voor de levering van het platform Borssele Beta onlangs ook is ondertekend, is deze timing ideaal voor de efficiënte uitvoering en vruchtbare samenwerking van onze Borssele-projecten’. De roosterverbinding Borssele bestaat uit 2 platforms, beide met een capaciteit van 700 megawatt. Deze zullen operationeel zijn in respectievelijk 2019 en 2020.

Tennet is officieel benoemd als offshore-gridoperator in Nederland en ontwikkelt – als bijdrage aan de Energieovereenkomst – ten minste 3.500 megawatt offshoreverbindingen tot 2023; alle met een gestandaardiseerd concept van 700 megawatt per aansluiting.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!