TenneT start met veldonderzoek kabeltracés offshore windparken Zuid-Holland

UTRECHT – TenneT is gestart met veldonderzoek op land in voorbereiding op de geplande windparken op zee voor de kust van Zuid-Holland.

TenneT
©: TenneT

TenneT sluit deze windparken van 2018 tot en met 2021 aan op het landelijk hoogspanningsnet.

De gesteldheid van de bodem is van groot belang om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen.

Dat er nu al begonnen kan worden met dit onderzoek is één van de voordelen van het aanwijzen van TenneT als centrale netbeheerder op zee.

Voor de aansluiting van de geplande windparken voor de Hollandse Kust (zuid) worden op dit moment verschillende tracéalternatieven onderzocht.

Eén tracéalternatief voorziet in een aansluiting op Wateringen en twee andere in een aansluiting op de Maasvlakte.

Na de zomer moet duidelijk worden welk tracéalternatief de voorkeur heeft.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!