Tweede Kamer verwerpt PVV-motie om alle windmolenplannen en -projecten te schrappen

De Tweede Kamer heeft een motie afgewezen van Alexander Kops (PVV) om alle Nederlandse windmolensplannen en -projecten te schrappen. De motie van Kops luidde als volgt:

‘Constaterende dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft gezegd dat het eerste windmolenpark op zee zonder subsidie op komst zou zijn; constaterende dat de Minister dit “een wereldprimeur” heeft genoemd; constaterende dat de Algemene Rekenkamer heeft aangegeven dat deze windmolenparken op zee wel degelijk subsidie nodig hebben (voor de aansluiting op het elektriciteitsnet); constaterende dat het aansluiten van windmolenparken vele miljarden kost, waar huishoudens via de energierekening direct voor opdraaien; overwegende dat windmolens horizonvervuilende, subsidieslurpende ondingen zijn; verzoekt de regering, alle windmolenplannen en -projecten te schrappen.’

De PVV wist echter geen medestanders in de Tweede Kamer te vinden voor deze op zijn zachtst gezegd merkwaardige motie. Enkel Forum voor Democratie stemde voor de motie waarmee slechts 22 voorstemmers genoteerd konden worden. Alle overige 128 Kamerleden stemden de motie weg.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!