Vattenfall introduceert suction-bucketfunderingen voor offshorewindparken

Vattenfall installeert zijn volgende windpark op omgekeerde suction buckets in plaats van op heipalen in de zeebodem. Normaal worden de funderingen voor offshorewindenergie in de zeebodem geheid.

Het heien van de funderingen is een methode die veel geluid en verstoring van in de zee levende zoogdieren, vissen en naburige gemeenschappen kan veroorzaken. Vattenfall heeft nu gekozen voor de suction-buckettechnologie, die vrijwel geluidloos is. In plaats van monopalen worden deze gigantische omgekeerde, aan een frame bevestigde buckets (red. speciale caissons) gebruikt om de windmolens aan de zeebodem te verankeren.

De suction-buckettechnologie is welbekend in de olie- en gasindustrie, maar dit is de eerste keer dat de technologie op commerciële schaal wordt gebruikt in de offshorewindenergiesector. Tijdens de installatie wordt water uit de buckets gepompt, waarbij een drukverschil ontstaat dat de buckets in de zeebodem drukt. In principe vervangen waterpompen de heimachines. Wanneer water uit de suction buckets wordt gepompt, zinken ze in het sediment van de zeebodem. Om ze buiten bedrijf te stellen, wordt het water teruggepompt waardoor de gehele structuur wordt hersteld.

Aan het eind van dit jaar beginnen de offshorebouwwerkzaamheden bij Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) in Aberdeen Bay. Het EOWDC zal een totale capaciteit van 92,4 megawatt hebben zodra het in september 2018 gereed is. Het centrum is een test- en demonstratiefaciliteit voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor offshorewindenergie.

Bekijk onderstaande video over de toepassing van de technologie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!