Vattenfall start werkzaamheden Hollandse Kust Zuid 1&2

Vattenfall is gestart met de eerste fysieke voorbereidende werkzaamheden rondom het windpark op zee Hollandse Kust Zuid 1&2. In het voorjaar van 2019 starten verschillende onderzoeken op de locatie van het windpark in de Noordzee.

In september 2018 was de vergunning voor dit eerste subsidieloze windpark op zee onherroepelijk. Vattenfall is al eerder begonnen met het inrichten van een projectteam en heeft de eerste onderzoeken gedaan die nodig zijn om goed te kunnen inschatten wat er allemaal komt kijken bij het aanleggen van zo’n groot windpark. Vanaf het voorjaar vinden de eerste echte werkzaamheden op zee plaats. Experts kijken dan onder andere naar de bodemsamenstelling en waterdieptes.

Vattenfall heeft verschillende contracten getekend met leveranciers die hier een rol in gaan spelen. Bibby Hydromap en Fugro verrichten, samen met vertegenwoordigers van East Point Geo en Cathie Associates, de komende maanden diverse onderzoeken op zee.

Al eerder is door de overheid een geofysisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Hiermee zijn de ligging van bestaande kabels, pijpleidingen, eventuele scheepswrakken en andere obstakels in kaart gebracht. Deze onderzoeksgegevens zullen nu worden aangevuld met gegevens uit nieuwe onderzoeken om de ontwikkeling van het windpark verder te optimaliseren. Dit gebeurt door de zeebodem en ondergrondse geologie op de locatie te bekijken. Zo krijgt Vattenfall een beeld hoe de funderingen van de windmolens het best geplaatst kunnen worden.

Maar ook de wind- en zeecondities zullen bestudeerd kunnen worden. Bij het aanleggen van een windpark is het van belang dat de windmolens op de juiste plekken komen te staan, op de juiste afstand van elkaar. En net zo belangrijk is het dat de windmolens komen te staan op de plekken waar de beste weersomstandigheden zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!