Ventolines vraagt vergunningen aan voor Windpark Fryslan

AMSTERDAM – Voor de bouw van een groot windpark in het IJsselmeer is een vergunning aangevraagd.

Windpark Westermeerwind,
©: Ventolines

Dit meldt de initiatiefnemer van het project, Windpark Fryslan. Het windmolenpark moet ongeveer 250 megawatt tot 400 megawatt worden.

Met de indiening van de vergunningaanvragen is de procedure voor de realisering van Windpark Fryslân formeel van start gegaan.

Voor het hele traject van het indienen van de aanvraag tot het verlenen van de vergunning staat een termijn van 6 maanden.

Ontwerpbesluiten

De ingediende aanvragen betreffen de omgevingsvergunning, de flora en faunawet-ontheffing, de vergunningen krachtens de waterwet, de natuurbeschermingswet, de wet beheer rijkswaterstaatswerken en de ontheffing bouwbesluit.

De overheden gaan de aanvragen behandelen en bereiden de ontwerpbesluiten voor. Na publicatie van de ontwerpbesluiten krijgen belanghebbenden de gelegenheid hierop hun zienswijze in te dienen.

In Friesland zelf is veel weerstand geweest tegen de plannen. Het uitzicht zou verpest worden, maar de de lokale overheden waren te laat met het indienen van eigen plannen om de doelstelling in 2020 te halen. De minister heeft daarom doorgezet met het windpark. 

Lees hier meer over windenergie in Friesland 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!