Voorstel codewijziging aansluitvoorwaarden net op zee

UTRECHT – Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit.

DONG Energy A/S , Windenergie, Zee, Offshore,
©: DONG Energy A/S

Met het voorstel worden aansluitvoorwaarden aan de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit toegevoegd voor aansluitingen op het net op zee.

ACM legt dit voorstel nu ter inzage. Belanghebbende kunnen tot en met maandag 22 augustus 2016 reageren op het voorstel.

In de komende jaren worden naar verwachting tien windparken op zee aangesloten op het nog te bouwen net op zee.Deze aansluitingen moeten aan bepaalde technische eisen en voorwaarden voldoen.

Eisen en voorwaarden

Dit codevoorstel voegt deze eisen en voorwaarden toe aan de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit.

Dit codevoorstel houdt zo veel mogelijk rekening met de bestaande codes en de Verordening 2016/631, doorgaans aangeduid met de Engelse titel als “Requirements for generators” of “RfG”.

Deze Verordening wordt op 27 april 2019 in de nationale codes geïmplementeerd. De codewijziging beoogt om voor alle toekomstige windparken op zee dezelfde voorwaarden te hanteren.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!