Wind- en gasbedrijven samen in zee met nieuwe tender klimaatadaptatie

De windsector is relatief nieuw op de Noordzee. Gas- en oliebedrijven zijn er al jaren actief. Met de tender Systeemintegratie op de Noordzee kunnen ze succesvol de handen ineenslaan.

Samenwerking biedt veel commerciële kansen, zeggen René Peters en Bob Meijer van de Topsector Energie. Offshore is er volop ruimte voor energie én synergie.

Van 3 april tot en met 23 mei is de tender open. ‘Organisaties in de gas- en oliesector en in windenergie kunnen dan voorstellen indienen om samen te werken’, zegt Meijer. De programmadirecteur van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee ziet veel voordelen. Lees meer op Systeemintegratie op de Noordzee.

Als hoofdlijnmanager van TKI Gas deelt Peters de mening van Meijer. “We hebben vooronderzoek gedaan naar mogelijkheden voor samenwerking. Hoe kun je wind en gas tot 1 stabiel, betaalbaar en duurzaam energiesysteem vormen?’ Lees meer op North Sea Energy Innovation Project.

Volgens Peters is nu de tijd rijp voor synergie, want olie en gas raken op. ‘Voordat we die infrastructuur opruimen, moeten we bedenken hoe we die kunnen inzetten voor windenergie.’ Meijer beaamt dit. ‘Met 700 megawattpiek en in de toekomst zelfs 1.000 megawattpiek per jaar groeit windenergie razendsnel. Hoe eerder we daarin innovatief samenwerken, hoe beter.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!