‘Windpark boven Wadden biedt perspectief voor Groningen’

Een nieuw windpark boven de Wadden biedt perspectief voor Groningen. De provincie Groningen, Groningen Seaports en het bedrijfsleven in de Eemsdelta zijn verheugd over de aankondiging van het nieuwe windpark.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de plannen hiervoor deze week namelijk de plannen gepresenteerd, met de nieuwe zogeheten vervolgroutekaart. Hiermee wordt het verdere traject voor de komst van wind op zee voor de jaren 2024-2030 bepaald.

Het nieuwe windpark boven Groningen van 700 megawatt zal in 2026 operationeel zijn. Het park zal aansluiten bij het bestaande windpark Gemini, boven de Wadden. In totaal wordt er dan 1.300 megawatt aan duurzame energie opgewekt. De locaties waar de nieuwe windparken gebouwd gaan worden, zijn al enkele jaren geleden vastgelegd. Voor het verder uitbreiden van wind op zee zal het Rijk op zoek moeten gaan naar nieuwe locaties. Een uitgestrekt gebied dat bij uitstek geschikt is, ligt boven de Gemini-parken. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat hier grote kansen liggen.

Als het aan de partijen in Groningen ligt, is de 700 megawatt nabij Gemini slechts het begin: er zijn grootse ambities voor wind op zee. Met een potentieel voor 10.000 megawatt aan windenergie kan ruim 15 keer de hoeveelheid energie van het Gemini-windpark worden opgewekt.

Offshorewind geeft bovendien een economische stimulans aan de regio. Naast directe werkgelegenheid biedt deze ontwikkeling kansen voor innovatie, wanneer de combinatie wordt gemaakt met de bestaande Groningse energie- en kennisinfrastructuur. De industrie in de Eemsdelta heeft behoefte aan 4.000 tot 6.000 megawatt aan wind op zee om de processen te elektrificeren en daarmee te vergroenen. (foto: Groningen Seaports/Merkur)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!