Windpark Hollandse kust: advies voor aanleg ondergrondse verbinding

Provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen adviseren unaniem voor een ondergrondse verbinding van windpark Hollandse Kust op zee ten noorden van Wijk aan Zee naar een transformatorstation op het terrein van TATA-Steel.

In Beverwijk wordt de duurzaam opgewekte energie vervolgens aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (noord) gaat het om het transport van de opgewekte energie van 2 windparken, met een capaciteit van 700 megawatt. Het regionale voorkeurstracé legt het kortste traject af, loopt ondergronds en tast de omgeving het minste aan omdat het transformatorstation op een bestaand bedrijventerrein komt. Volgens de provincie, betrokken gemeenten, waterschappen en Havenbedrijf Amsterdam tast deze aansluiting de omgeving nauwelijks aan, behoudt ze het open landschap en levert ze de minste overlast voor bewoners op.

Het regioadvies is samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heemskerk, Beverwijk, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Havenbedrijf Amsterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Rijnland opgesteld, met steun van Rijkswaterstaat.

Het windpark gaat volgens planning in 2023 in bedrijf. Aan de regio is gevraagd om met een advies te komen over de locatie van deze netaansluiting, het tracé van de kabel en de locatie van het transformatorstation.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!