1.179 megawatt SDE+-subsidie aangevraagd voor windmolens op land

In de najaarsronde van de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+-)regeling van 2017 is voor 227 windenergieprojecten subsidie aangevraagd. De projecten zijn goed voor een vermogen van 1.179 megawatt aan windmolens op land. Het aangevraagde subsidiebedrag is 2.867 miljoen euro.

In de voorjaarsronde van SDE+-regeling werd voor 644 megawatt windmolens op land subsidie aangevraagd, daarvan werd uiteindelijk bijna 100 procent beschikt. Enkel 6 kleine projecten werden afgewezen.

Het aantal zonne-energie projecten waarvoor in de SDE+-najaarsronde een beroep wordt gedaan op de regeling is nog verder toegenomen. Van de in totaal 5.783 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 5.456 voor zonne-energie (red. goed voor een vermogen van 3.221 megawattpiek). Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd.

Naar verwachting wordt pas in februari 2018 bekendgemaakt welke projecten erkend worden. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!