14 nieuwe windmolens na eerste call kleine en middelgrote windturbines

De eerste call ‘kleine en middelgrote windmolens’ in Vlaanderen heeft 14 nieuwe windturbineprojecten opgeleverd. Van 3 december tot 24 januari konden aanvragers een project voor een kleine of middelgrote windmolen indienen. Deze windturbines hebben een vermogen tussen de 10 en 300 kilowatt.

Er kwamen in 2 maanden tijd 26 projecten binnen; 18 projecten daarvan werden ontvankelijk verklaard en 14 daarvan werden uiteindelijk geselecteerd. Het gaat om landbouw- en afvalverwerkingsbedrijven en er zit een enkele brouwerij bij. Het merendeel van de aanvragers (12) komt uit West-Vlaanderen. 2 projecten zullen in de provincie Antwerpen worden gerealiseerd.

Projecten die het niet haalden, waren ofwel te duur of voldeden niet aan de voorwaarden. De gekozen projecten krijgen overigens enkel investeringssubsidie. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ‘Het Vlaamse Energiebeleid zet maximaal in op hernieuwbare bronnen. Aangezien windenergie ook op lagere hoogte kan worden opgewekt, werkten wij een specifieke call voor kleine en middelgrote windmolens uit. De geselecteerde projecten kunnen daardoor rekenen op investeringssubsidie om hun project te realiseren.’

Het is de eerste keer dat het Vlaams Energieagentschap een vergelijkende biedprocedure organiseert voor een call. De projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde subsidie. Projecten die te duur waren, kwamen hierdoor niet in aanmerking. Door het systeem van de ‘gesloten enveloppe’, vielen ook een aantal projecten uit de boot omdat het voorziene budget van 1,5 miljoen euro was opgebruikt. ‘Kortom: deze nieuwe aanpak werkt. De beschikbare middelen worden efficiënt ingezet’, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

Deze call voorziet uitsluitend investeringssubsidie, daarna volgt er tijdens de looptijd van de windturbine dus geen productiesubsidie meer in de vorm van groenestroomcertificaten.

Wie nu uit de boot viel, kan opnieuw zijn kans wagen. Op 28 maart lanceert de Vlaamse regering alweer een volgende call ‘kleine en middelgrote windmolens’ die opnieuw 2 maanden zal lopen, tot 30 mei 2019.

foto: Eneco

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!