15 aanvragen ingediend voor windturbines Noord-Holland

AMSTERDAM – De provincie Noord-Holland heeft 15 principe-aanvragen binnengekregen voor het bouwen van windmolens in 4 van de aangewezen herstructureringsgebieden in de provincie.

©: Nordex SE
©: Nordex SE

Dit meldde de provincie.

Iedere initiatiefnemer die een principe aanvraag heeft ingediend is uitgenodigd voor een verkennend gesprek met de Omgevingsdienst NZKG en de provincie Noord-Holland.

In dit gesprek wordt bekeken in hoeverre de aanvraag al voldoet aan de vereisten en waar nog verder onderzoek nodig is. Vervolgens wordt een gesprek met de initiatiefnemer en de gemeente gehouden.

Gezamenlijk met de gemeente en de initiatiefnemer wordt bekeken op welk moment een zogenaamd gebiedsatelier voor omwonenden gepland wordt.

Het gaat om de volgende aanvragers.

  • Eneco (Spuisluis en West Friesland),
  • Wind Groep Holland en Havenbedrijf Amsterdam (Nieuwe Hemweg Westpoort, Hornweg Westpoort, Noordzeeweg Westpoort),
  • Coöperatie NDSM Energie (NDSM),
  • Havenbedrijf Amsterdam (Afrikahaven, BP Terminal, Siciliëweg, Brettenzone, Westpoortweg, Waterland terminal, Noorzeekanaalgebied),
  • Gemeente Zaanstad (Windpark Zaanstad),
  • Windpark Energiek (Waardpolder).

De definitieve aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2016 ingediend worden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!