NS en Vattenfall gaan nieuw windpark bouwen in Amsterdam

De NS en Vattenfall willen in 2020 nieuw windpark realiseren op het opstelterrein ‘de Nieuwe Hemweg’ in Amsterdam. De windmolens moeten genoeg stroom leveren voor 10.000 huishoudens.

Onderdeel van de samenwerking zijn 6 nieuwe windturbines. Na gunning kan de bouw van de windturbines dit jaar starten. In 2020 zal het windpark in gebruik worden genomen.

De 2 partijen zijn gezamenlijk tot een ontwerp gekomen om op het huidige opstelterrein voor treinen aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam het park te kunnen realiseren. Inmiddels heeft NS met Vattenfall een opstalovereenkomst gesloten. De groene stroom die het windpark oplevert, wordt via Powerpeers aan reizigers, lokale bedrijven en omwonenden aangeboden.

Bij de ontwikkeling van het Hemweg-terrein is een samenwerking ontstaan waarbij iedereen volgens de NS bereid was mee te denken om het windpark mogelijk te maken. De provincie heeft inmiddels de vergunningen verleend voor de bouw en vervanging van de windmolens.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!