2 windparken in Peel en Maas op komst

In de gemeente Peel en Maas zijn 2 nieuwe initiatieven met plannen om een windmolenpark te realiseren, windpark Egchelse Heide en windpark Beringe. Van beide initiatieven stelt de gemeente op de hoogte te zijn.

Windpark Egchelse Heide heeft een aanvraag  omgevingsvergunning ingediend en windpark Beringe heeft een principeverzoek ingediend. In de maand juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het beleid voor windenergie aangepast. Beide initiatieven zijn aan de hand van dit herziene beleid opnieuw getoetst en de aanvraag omgevingsvergunning van windpark Egchelse Heide en het principeverzoek van windpark Beringe voldoen niet aan de gewenste gestelde eisen.

Beide initiatiefnemers krijgen 6 weken de tijd om een aanvulling te doen. Dit betekent dat in week 34 (uiterlijk 27 augustus) duidelijk wordt of een initiatief de gewenste kwaliteit haalt om de volgende stappen te kunnen zetten.

Een van deze stappen is ook het informeren van de omgeving waar het windpark is gepland. Na week 34 zal er meer duidelijkheid zijn en kunnen de initiatiefnemers ook de inwoners en geïnteresseerden in de omgeving informeren.

In het gebied kan 1 windpark gerealiseerd worden. De initiatieven liggen zo dicht bij elkaar dat een wederzijdse negatieve beïnvloeding zal plaatsvinden op de aspecten windvang, radardekking en landschap. Hierdoor wordt de (economische) uitvoerbaarheid van 2 plannen in hetzelfde gebied bijzonder klein geacht. De gemeente heeft een actieve rol gespeeld om de initiatieven te stimuleren om te komen tot samenwerking. Dit heeft helaas geen resultaat gehad.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!