7 windparken in provincie Groningen tegelijk in ontwikkeling

De provincie Groningen heeft de wind in de zeilen wat betreft de ontwikkeling van diverse windparken. In totaal zijn er 7 windparken formeel in procedure. Voor 4 windparken liggen er momenteel al ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage.

Het gaat hier om de windparken Delfzijl uitbreiding Zuid, Oosterhorn (Delfzijl), Oostpolder (Eemshaven) en Oosterpolderdijk (Eemshaven). Binnenkort volgt ook windpark Geefsweer (Delfzijl). De provincie Groningen ligt hiermee behoorlijk op koers voor wat betreft haar taakstelling – overeengekomen met het Rijk – om in 2020 855,5 megawattpiek aan windenergie te realiseren. Het komend halfjaar staat er veel te gebeuren rondom deze windparken. De eerste stappen zijn gezet en de randvoorwaarden zijn bepaald.

Zo kan iedereen nog zienswijzen indienen. Daarnaast worden omwonenden nauw betrokken over de voortgang onder andere via klankbordgroepen, maar ook via reguliere informatieavonden. Mogelijkheden voor participatie is een onderwerp dat steeds vaker terugkomt. Diverse voorstellen zijn bespreekbaar om te komen tot een evenwichtige verdeling ‘van de lusten en de lasten’.

De provincie Groningen heeft met het Rijk afgesproken dat alle windparken in de drie concentratiegebieden (Eemshaven, Delfzijl, N33) in 2020 operationeel moeten zijn. Dat betekent dat uiterlijk 31 december 2020 de windturbines stroom moeten leveren aan het elektriciteitsnet. Nadat een windpark is vergund, is de gemiddelde doorlooptijd circa 3 jaar om het windpark te realiseren. Het gaat dan om het verkrijgen van een SDE+-subsidie van het Rijk (exploitatiesubsidie), financiering van het windpark, bestellen van de turbines, de bouw van het windpark en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!