Almere tekent bezwaar aan tegen hoogte windmolens

UTRECHT – Het gemeentebestuur van Almere kan zich vinden in de ontwikkeling van windmolens op de grondgebied van gemeente, maar wil ze liever niet hoger dan 120 meter.

Windenergie, Amsterdam, Havengebied, Noord-Holland, Windmolen
©: Windenergie Courant

De gemeente heeft bezwaar aangetekend bij het ministerie, die gaat over de ontwikkeling van Windpark Zeewolde.

Almere wil dat de maximale ashoogte van de turbines op 120 wordt gezet.

Innovaties

Als antwoord op deze zienswijze meldt het ministerie dat geen maximale ashoogte is opgenomen om niet op voorhand de toekomstige ontwikkelingen en innovaties in windturbinetypes onmogelijk te maken.

Na de zomer zal het rijk het voorontwerp-inpassingsplan ter inzage leggen. Volgens planning van de initiatiefnemers zal het ontwerp-inpassingsplan begin 2017 ter inzage worden gelegd, gevolgd door vaststelling van het inpassingsplan medio 2017.

Daarna volgt een eventuele gang naar Raad van State, waarna eind 2019 met de bouw kan worden gestart.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!