Alternatieve locaties windmolens Korendijk in onderzoek Zuid-Holland

AMSTERDAM – De provincie Zuid-Holland gaat de alternatieve locaties die de gemeente Korendijk en enkele insprekers zijn aangedragen meenemen in de locatievergelijking voor windmolens in de gemeente.

©:  Wikipedia Creative Commons/rzegorz W. Tężycki
©: Wikipedia Creative Commons/rzegorz W. Tężycki

Dit meldde het bestuur van de provincie. De provincie ontving in totaal 58 zienswijzen die door enkele honderden inwoners waren ondertekend.

Door de inspraakreacties gaat de provincie het milieuonderzoek aanpassen. Zo komt er meer aandacht voor de vergelijking en onderbouwing van mogelijke locaties.

Voorkeurslocatie

Doel van het milieuonderzoek is toetsen of windenergie op de voorgenomen locatie aan het Spui realiseerbaar is. Deze vergelijking van mogelijke locaties resulteert in één of meerdere voorkeurslocatie(s) waar de windenergieopgave gerealiseerd kan worden.

“Met deze processtap voert de provincie de afspraken met het Rijk om in Zuid-Holland 735,5 megawatt windenergie te realiseren uit”, aldus Gedeputeerde Han Weber. “Ik begrijp dat de komst van windmolens voor direct omwonenden impact kan hebben. Een zorgvuldig proces en een zorgvuldige locatieafweging is daarom erg belangrijk.”

Lees meer over windenergie in Zuid-Holland in het dossier 

Lees ook: Zuid-Hollands Korendijk wil eigen plan trekken met windmolens

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!