Analyse 1e ronde SDE+ 2017: Windpark Westfrisia, Windpark Vermeer, Windpark Fryslân, Nuon, ENW en Innogy Windpower spekkopers

Windpark Westfrisia, Windpark Vermeer, Windpark Fryslân, Nuon, ENW en Innogy Windpower zijn de spreekwoordelijke spekkopers als het om windenergie gaat in de voorjaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2017 (SDE+).

Windpark Fryslân kreeg 8 beschikkingen met een totaal vermogen van maar liefst 356 megawatt. De provincie Friesland maakte in mei al bekend 127 miljoen euro te investeren in het windpark. Minister Kamp heeft nu nog eens 8 beschikkingen afgegeven en een masximale subsidie van ruim 1,5 miljard euro gedurende een looptijd van 15 jaar. Het windpark neemt daarmee het leeuwendeel van het beschikte vermogen en toegekende subsidiebedrag voor wind op land voor haar rekening.

Goede tweede qua aangevraagd vermogen is Innogy Windpower dat voor Windpark Meeden – waarover al vele jaren gediscussieerd is – met succes subsidie heeft verkregen. Het gaat om 15 beschikkingen met een totaal vermogen van 67,5 megawatt. Er is een subsidiebedrag van maximaal 163 miljoen euro mee gemoeid.

Windpark Vermeer Zuid, Noord en Midden (red. in Wildervank, Muntendam en Veendam) is goed voor 90 megawattpiek en 230 miljoen euro subsidie.

Een andere grote duit wordt door Nuon in het zakje gedaan. Het energiebedrijf heeft voor 27,3 megawattpiek aan windmolens subsidie gekregen. Deze moeten in het Brabantse Klundert en Zevenbergen komen te staan onder de noemer van het Windpark Industrieterrein Moerdijk.

Verder heeft ENW Duurzame Energie subsidie gekregen voor windmolens met een totaalvermogen van 21,6 megawatt. Ook de windparken Westerse Polder en Windpark Hogezandse polder scoren met vermogen van 21 en 36 megawatt goed. Beide parken komen te staan in Numansdorp.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!