Analyse 1e ronde SDE+ 2017: 643,6 megawatt wind op land beschikt

In de eerste ronde van de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+)-regeling van 2017 is voor 68 windenergieprojecten subsidie aangevraagd. De projecten zijn goed voor een vermogen van 643,6 megawatt aan windmolens op land. Het toegekende subsidiebedrag is 2.209 miljoen euro. Daarmee zijn vrijwel alle 74 projecten waarvoor subsidie werd aangevraagd gehonoreerd. Slechts 6 relatief kleine projecten zijn afgewezen.

Daarmee is niet het volledige budget volbeschikt, daar er 6 miljard euro beschikbaar was. Er is namelijk circa 1,2 miljard euro aan projecten afgewezen waardoor 168 miljoen euro van het budget niet toegekend is.

De 68 beschikte projecten die nu beschikt zijn leggen in totaal beslag op 2.209 miljoen euro van het in totaal beschikte bedrag van 5.832 miljoen euro. Dat is significant meer dan in de laatste subsidieronde eind 2016 toen slechts 299,2 megawatt aan projecten subsidie toegekend kreeg.

In totaal is er met de SDE+-rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de voorjaarsronde 2017 in totaal voor 29.500 projecten subsidie toegekend. Bijna een kwart van deze projecten, is inmiddels gerealiseerd. 62 procent van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 14 procent van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek.

De verdeling naar projectgrootte voor ‘wind op land’-projecten uit de 1e SDE+-ronde van 2017 is als volgt:

0 – 2,5 megawatt: 25 projecten (0,4 megawatt)
2,5 – 5 megawatt: 26 projecten (102,7 megawatt)
5-10 megawatt: 2 projecten (15,0 megawatt)
10-25 megawatt: 5 projecten (79,5 megawatt)
25+ megawatt: 10 projecten (446,0 megawatt)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!