Besluiten windpark Bijvanck gemeente Zevenaar ter inzage

De stukken voor Windpark Bijvanck liggen vanaf 23 juni tot en met 4 augustus ter inzage. Het inpassingsplan en de vergunningen windpark Bijvanck maken de komst van 4 windturbines ten zuiden van Angerlo mogelijk.

Angerlo is een plaats in de gemeente Zevenaar. Ter inzage liggen het vastgestelde provinciale inpassingsplan en de verleende omgevingsvergunning en watervergunning. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook ligt in deze periode het ontwerp van de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het Windpark Bijvanck ter inzage. Tegen dit ontwerpbesluit kan iedereen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!