Gedragscode heeft vooral effect op gematigd kritische omwonende van windmolen

UTRECHT – De gedragscode voor windmolens op land die in 2014 werd ondertekend, lijkt vooral effect te hebben op gematigd kritische omwonenden van een windpark.

Windenergie, Europoort, Zuid-Holland, Rotterdam, Nederland,
©: Flickr/Frans de Wit

Dit blijkt uit een eerste evaluatie van de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land, die is uitgevoerd door adviesbureau Bosch & Van Rijn.

Volgens Bosch & Van Rijn zorgt het traject van participatie en communicatie ervoor dat deze ‘middengroep’ beter is geïnformeerd en ook beter snapt waarom windmolens nodig zijn en waarom deze nodig zijn in de buurt.

Uit het rapport blijkt onder andere dat de ontwikkeling van veel van de windparken die nu worden gebouwd, nog voor de ondertekening van de gedragscode zijn gestart.

Het project is daarom uitgebreid om ook projecten van voor de gedragscode mee te nemen. Harde conclusies over de gedragscode zelf kunnen daarom nog niet gemaakt worden.

Belangrijkste uitdaging

Bij de helft van de huidige windprojecten zijn omwonenden van windparken niet vanaf het begin, maar pas tijdens het project betrokken bij een windproject.

Volgens de partijen die meewerkten aan de gedragscode, een groep natuur-, milieu- en sectororganisaties, is de belangrijkste uitdaging van ontwikkelaars om bewoners meteen bij een project te betrekken.

De overheid moet hierin wel een actievere rol nemen, zo valt te lezen. Vaak komen bijvoorbeeld projectontwikkelaars pas om de hoek kijken als de overheid al een locatie heeft aangewezen voor windenergie.

Participatie

Ongeveer 8 op de 10 projectontwikkelaars laten omwonenden participeren in de bouw van nieuwe windmolens. Bij vrijwel alle projecten is het mogelijk voor mensen om financieel te participeren.

De gedragscode Wind op Land werd in september 2014 ondertekend door NWEA, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties. In 2015 sloten Milieudefensie en ODE Decentraal zich bij deze code aan.

Ook de NLVOW, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbine, zat aan tafel bij het opstellen van de code, maar ondertekende de afspraken uiteindelijk niet.

Acceptatie

Concluderend zorgt de gedragscode vooral ervoor dat windmolens meer geaccepteerd worden. Het draagvlak wordt niet zozeer vergroot.

 

 

De vaak kleinere groep omwonenden die fel tegen de ontwikkeling van windmolens is, trekt zich weinig aan van de communicatie vanuit ontwikkelaars of de participatiemogelijkheden die er zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!