Brabants Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan windpark A16 half juni ter inzage

Naar verwachting ligt bij de provincie Brabant vanaf 19 juni het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16 ter inzage. Vanaf dat moment kan iedereen 6 weken lang een zienswijze indienen.

De periode om zienswijzen in te dienen duurt (naar verwachting) van 19 juni tot 31 juli. Via de website wordt men op de hoogte gehouden over de publicatie van het ontwerp-inpassingsplan en de weg waarlangs men zienswijzen kan indienen.

Op 21 en 27 juni worden inloopavonden georganiseerd over het ontwerp-inpassingsplan. Op 21 juni wordt ingegaan op de plannen voor de knooppunten Klaverpolder en Nieuwveer / Zonzeel. Op 27 juni staan Hazeldonk en knooppunt Galder op de agenda. Locaties en details van deze bijeenkomsten worden in de loop van mei bekendgemaakt.

De basis van het ontwerp-inpassingsplan is het concept ontwerp-inpassingsplan. Dit plan wordt nu gebruikt voor het vooroverleg met een aantal formele partijen en is sinds begin april openbaar. Destijds werd bekend dat er geen 29, maar 28 windmolens komen langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk bij Breda. Dat staat in het concept ontwerp inpassingsplan, dat de provincie Noord-Brabant aan de 4 betrokken gemeenten en andere wettelijke overlegpartners heeft voorgelegd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!