Commissie mer: Milieueffecten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust Zuid goed beschreven

UTRECHT – De milieueffecten voor de windparken van kavels I en II van het zuidelijke deel van Hollandse Kust zijn goed beschreven.

Kustgemeenten, Wind op Zee,De rapporten laten zien dat door het nemen van maatregelen geen onaanvaardbare effecten optreden voor de natuur op de Noordzee, aldus de commissie.

De Commissie mer vindt dat de rapporten een compleet beeld geven van de milieugevolgen van de aanleg en exploitatie van de windparken.

“Zo is een helder overzicht gegeven van de maatregelen en voorschriften die nodig zijn om te negatieve effecten op bruinvissen, zeehonden, vissen, vogels en vleermuizen te voorkomen.”

Maatregelen zijn bijvoorbeeld het stiller heien bij de aanleg van de windturbines zodat het onderwaterleven minder schade ondervindt door onderwatergeluid, en het langzamer laten draaien van de turbines tijdens de vogel- en vleermuizentrek om slachtoffers te beperken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!