Conceptlocaties Fries Windplan Blauw bekend

De conceptlocaties voor Windplan Blauw zijn bekend. Inwoners uit Swifterbant, Dronten, Lelystad, Urk en de buitengebieden kunnen zich in december 2017 bij laten praten over de plannen van Windplan Blauw.

Tijdens 4 bijpraatsessies wordt het zogenaamde voorkeursalternatief getoond. Daarin is een eerste opstelling van de windmolenlocaties te zien. Tijdens de bijeenkomsten is deze opstelling ook in 3D te zien. De avonden hebben verder als doel geïnteresseerden op de hoogte te stellen van de stand van zaken van Windplan Blauw. Ook worden inwoners uitgenodigd om mee te denken over het participatieproces. Daarnaast wordt informatie gepresenteerd over geluid en slagschaduw, het Regioplan Windenergie van provincie Flevoland.

Nuon en SwifterwinT werken samen onder de naam Windplan Blauw aan de ontwikkeling van een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 74 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 61 (grotere) windmolens met meer vermogen. Deze wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van circa 125.000 Nederlanders.

Inwoners van Dronten, Lelystad, Urk, Nagele en Swifterbant hebben de mogelijkheid tot financiële participatie in het windpark, zodat zij kunnen meeprofiteren van hernieuwbare energie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!