Consortium Shell-Eneco bouwt tweede windpark Borssele

Een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE bouwt het tweede windpark Borssele nog goedkoper. Er wordt meer subsidie bespaard dan met het eerste windpark Borssele.

Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met slechts 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd. Er was gerekend op een bedrag van 5 miljard euro. Bovendien zal bij de huidige prognose van de elektriciteitsprijs het tweede windpark Borssele na 7,5 jaar geen subsidie meer nodig hebben.

In totaal zijn 26 biedingen ontvangen van 7 partijen en/of consortia. Het maximum aan te vragen subsidiebedrag voor deze tender bedroeg 11,975 eurocent per kilowattuur. Dit bedrag is exclusief de kosten voor aansluiting van de windparken op het elektriciteitsnet. Het nu winnende consortium vraagt 5,45 eurocent per kilowattuur.

Minister Kamp: ‘Als de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs doorzet zoals verwacht, hebben we over 7,5 jaar  na aanleg helemaal geen subsidie meer nodig voor stroomopwekking door wind op zee. Het doel van het kabinet om de prijs van duurzame energie te laten concurreren met die van fossiele energie komt hiermee in zicht.’

Het kabinet is bezig met de realisatie van 5 windparken op zee die in 2023 in bedrijf moeten zijn, waarbij stapsgewijs grote kostenreducties worden bereikt. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawattpiek, dat is per park voldoende om 1 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. De windparken Borssele worden gebouwd op 22 kilometer voor de Zeeuwse kust.

De overheid levert alles wat een bedrijf nodig heeft om de windparken tegen lage kosten aan te kunnen leggen: gunstige locaties, gedetailleerde bodem-, water- en windgegevens, vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Het bedrijf dat het windpark het goedkoopste kan bouwen krijgt tegelijkertijd de subsidie én de vergunning om het windpark te mogen bouwen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!