Definitieve vergunning voor windparken Ferrum en Groetpolder in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Ferrum (Velsen) en Groetpolder (Hollands Kroon). De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.

Beide windparken vallen onder de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op Land. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 megawatt opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. De provincie heeft nu voor 3 parken de definitieve vergunningen verleend. De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten ook een besluit over de definitieve vergunning voor de beoogde windparken in Amsterdam (Nieuwe Hemweg en Havenwind) en Velsen (Spuisluis).

Windpark Ferrum: Het gaat om de bouw en exploitatie van 3 windturbines, 3 kraanopstelplaatsen en één inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg, op het terrein van Tata Steel. Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 meter, een maximale ashoogte van 80 meter en een maximale rotordiameter van 90 meter.

Windpark Groetpolder: Het gaat om de herstructurering van het bestaande windpark Groetpolder. In het project worden 12 van de 19 windturbines verwijderd en binnen dezelfde lijn vervangen door 6 nieuwe grotere turbines. De resterende 7 windmolens blijven als duidelijke separate lijn staan. De huidige 19 turbines hebben een ashoogte van 46 meter en een rotordiameter van 43 meter. De nieuwe turbines hebben een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter met een productiecapaciteit van in totaal 15 megawatt. Er worden 12 windturbines van in totaal 7,2 megawatt gesloopt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!