EDF Luminus huldigt 3 nieuwe windturbines in te Héron

EDF Luminus heeft  3 windturbines van 2,5 megawatt ingehuldigd die het bedrijf heeft gebouwd langs de E42 ter hoogte van Héron in Wallonië. Het project sluit aan bij de ambitie van het bedrijf om duurzame ontwikkeling te bevorderen en bevestigt de lokale verankering van EDF Luminus in de provincie Luik.

Het windmolenpark telt 3 turbines en zal 18.000.000 kilowattuur groene energie per jaar produceren, wat overeenstemt met het gemiddelde jaarverbruik van 4.500 Waalse huishoudens. Dankzij dit nieuwe park zal elk jaar bijna 7.800 ton CO2 minder worden uitgestoten (red. vergeleken met een thermische centrale), het equivalent van de uitstoot van 3.400 wagens of 1.265 woningen.

Met zijn windmolenpark van 135 turbines produceert EDF Luminus 667 gigawattuur energie per jaar. Dat komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 169.000 gezinnen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!