Eneco levert Stedin 400 miljoen kilowattuur Hollandse windenergie

Netbeheerder Stedin en energieleverancier Eneco hebben een overeenkomst getekend voor 400 miljoen kilowattuur per jaar aan Hollandse windenergie. De overeenkomst gaat in per 1 januari 2021 voor een periode van 10 jaar.

Stedin gebruikt deze groene stroom voor een deel van het netverlies. Momenteel vergroent de netbeheerder ingekochte stroom voor het netverlies met Garanties van Oorsprong (GvO’s). Omdat de groene stroom van Eneco volledig afkomstig zal zijn van nieuwe energiebronnen investeert Stedin met deze overeenkomst in de verduurzaming van het Nederlandse energielandschap. Stedin is de eerste Nederlandse netbeheerder die zo’n langdurig contract voor additionele duurzame energie aangaat.

Netverlies is kortweg de elektriciteitsrekening van de netbeheerder. Bij het transport van stroom van A naar B gaat altijd stroom verloren. 90 procent komt door warmteverlies en de rest door andere factoren, zoals energiediefstal. Stedin heeft in zijn verzorgingsgebied (red. Zuid-Holland, Utrecht) jaarlijks een netverlies van een miljard kilowattuur (1 terawattuur). Dat is net zoveel als het energieverbruik van heel Rotterdam in een jaar. Door de overeenkomst met Eneco voorkomt Stedin een CO2-uitstoot van ruim 500 kiloton per jaar.

Het contract met Eneco is niet tot stand gekomen via een aanbesteding. Voor netbeheerders is hiervoor een uitzondering gemaakt in de Aanbestedingswet. De Elektriciteitswet schrijft echter wel een marktconforme, niet-discriminatoire en transparante procedure voor. Stedin heeft deze procedure opgeknipt in 2 delen. Naast Eneco gaat Stedin op korte termijn op zoek naar een andere partij die ook nog eens 400 miljoen kilowattuur aan Hollandse windenergie kan leveren.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!