Energiecoöperatie Oss wil windmolens door en voor Ossenaren

Energiecoöperatie Oss (ECO) heeft aan de gemeenteraad haar plan over participatie in windenergie aangeboden. De winsten van de 2 te ontwikkelen windturbines, gezamenlijk jaarlijks een kleine 200.000 euro, komen volledig ten goede aan de Osse samenleving.

In december neemt de gemeenteraad van Oss een besluit over vervolgstappen in een windpark ten noorden van het bedrijventerrein Elzenburg – De Geer.  ECO wil een aantal van deze windmolens realiseren en exploiteren. Daarvoor heeft de energiecoöperatie een plan aan de gemeente aangeboden. Uitgangspunten in dit plan zijn de mogelijkheid van participatie door inwoners van de gemeente Oss én het creëren van een duurzaamheidsfonds. Door het laatste kunnen weer meer duurzame projecten in de Osse gemeente mogelijk worden gemaakt.

De energiecoöperatie heeft ervoor gekozen om een zo solide mogelijk plan op te bouwen, waarbij professionals worden ingehuurd om te ondersteunen bij de ontwikkeling en exploitatie. Uitgangspunt in dit plan is dat de windmolens er hoe dan ook moeten komen. Enkel indien de coöperatie dit aankan, is zij degene die ze ook gaat exploiteren.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!