ENGIE en Fairwind starten samenwerking om kleine windturbines te commercialiseren

ENGIE en Fairwind hebben een samenwerkingsakkoord gesloten voor commercialisering en  uitbating van windturbines met een klein vermogen. Dankzij deze samenwerking vervolledigt ENGIE zijn gamma aan business-to-business-oplossingen voor innovatieve en groene energieproductie. De windmolens van Fairwind hebben een vermogen tussen 10 en 50 kilowatt.

Fairwind bouwt en installeert windturbines met een klein vermogen op een verticale as die ideaal zijn voor midden- en kleinbedrijven en landbouwers. Deze windturbines laten een verlaging van 10 tot 30 procent toe van de elektriciteitsfactuur, dankzij de groene energie die lokaal geproduceerd en verbruikt wordt. De windturbines van Fairwind worden in België gebouwd en zijn 100 procent recyclebaar. Het grootste windturbinemodel van Fairwind heeft een vermogen van 50 kilowatt en een hoogte van 30 meter. Het produceert 100 megawattuur per jaar, wat overeenkomt met een gemiddeld verbruik van 30 gezinnen of een jaarlijks vermeden uitstoot van 44 ton CO2.

Eind 2016 lanceerde ENGIE zijn zonnepanelenaanbod ENGIE Sun4Business voor businessklanten. Dankzij de samenwerking met Fairwind, heeft ENGIE nu een volledig gamma aan business-to-business-oplossingen voor gedecentraliseerde en groene-energieproductie: zonnestroom, warmtekrachtkoppeling en kleine windturbines . Op termijn worden hier opslagoplossingen aan toegevoegd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!