Engie kiest in Nijmegen voor stille windmolens en weinig slagschaduw

Omwonenden van Windpark de Groene Delta bij Nijmegen krijgen zo min mogelijk last van de slagschaduw van de windmolens. Dat heeft energieleverancier Engie Energie Nederland toegezegd in overleg met de provincie Gelderland.

Daarnaast heeft de energieleverancier beloofd dat de windturbines zo stil mogelijk zijn om geluidsoverlast te beperken. Daarmee komt Engie tegemoet aan de wensen van omwonenden.

De aanleg van de 2 windturbines van Windpark De Groene Delta bij Nijmegen kan doorgaan. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland gisteren besloten. Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning vastgesteld. Daarin concluderen zij dat het windpark voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en aan de bouwkundige eisen.

De provincie had wel aangedrongen op verdere maatregelen tegen geluidsoverlast en slagschaduw.

Omwonenden konden eind vorig jaar hun mening laten horen over de plannen voor het windmolenpark. Er zijn 108 inspraakreacties binnengekomen. Die gingen vooral over verwachte overlast, waardedaling van woningen en de wijze waarop de omgeving bij de plannen is betrokken. Het is nog niet bekend wel type windmolen er komt te staan. Engie wil ervoor zorgen dat omwonenden zo min mogelijk last hebben van slagschaduw en zal bij de keuze voor het type bij gelijke geschiktheid voor het stilste type kiezen..

De windmolens leveren 5 tot 9 megawatt op. Daarmee kunnen ze ongeveer 5.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De provincie Gelderland moet volgend jaar (2020) 230,5 megawatt aan windenergie kunnen opwekken. Dat komt neer op ongeveer 93 windmolens. Windpark De Groene Delta levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Tot 2015 was op het terrein van het beoogde windpark de (elektriciteits-)Centrale Gelderland actief. Deze centrale is gesloten als onderdeel van het landelijke Energieakkoord uit 2013. ENGIE is bezig met het opnieuw ontwikkelen van het terrein. Het opwekken van duurzame energie is hier een onderdeel van.  Er liggen al 4.000 zonnepanelen en er komen er nog eens 4.800 bij. De bedoeling is dat de windmolens in 2020 klaar zijn. 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!