Eoly, Eneco en Ecopower gaan 3 windmolens bouwen in Mechelen

De Stad Mechelen wil al enkele jaren windmolens op zijn grondgebied realiseren. 3 private partners, Eoly, Eneco Wind Belgium en burgercoöperatie Ecopower, ondertekenden een engagementsverklaring die deze realisatie nu mogelijk moet maken.

De Stad Mechelen is sinds enkele jaren de vragende partij om windmolens op zijn grondgebied te realiseren. Deze ambitie is een onderdeel van de Convenant of Mayors. De stad heeft hiermee de ambitie onderschreven om niet alleen het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook in eigen groene elektriciteitsproductie te voorzien. Hoewel de productie van elektriciteit uit zonnepanelen in Mechelen tussen 2011 en 2015 met 150 procent is gestegen tot in totaal 13.000 megawattuur per jaar, blijft de impact op de totale energievraag beperkt.

De totale elektriciteitsproductie van alle Mechelse zonnepanelen samen stemt overeen met de productiecapaciteit van 2 tot 3 modale windmolens. De realisatie van enkele windmolens zou dus een grote impact hebben. Voor de ontwikkeling van windmolens zorgen de nabijheid van de luchthavens van Deurne en Zaventem, de NAVO-pijpleiding en de aanwezige natuurgebieden met vogels echter voor extra uitdagingen die nu opgepakt worden.

Wanneer het project wordt gerealiseerd, zal het eigenaarschap door de 3 partijen gedeeld worden. De verschillende realisaties samen zullen zo één gemeenschappelijk windpark vormen. Vanaf het begin van dit traject is het de uitdrukkelijke wens van de stad geweest om Mechelaars de kans te geven te participeren in de windprojecten. Deze wens zal gerespecteerd worden door de 3 partners.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!