Flevoland legt concept Windplan Groen ter inzage

De provincie Flevoland heeft voor de windmolens van Windplan Groen het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. De stukken liggen ter inzage tot en met 30 november 2017. In eerste aanzet wordt uitgegaan van het opstellen van ongeveer 90 windturbines, die samen goed zijn voor tussen de 300 en 400 megawatt opgesteld vermogen.

Het document is de eerste formele stap ten behoeve van het opstellen van het inpassingsplan. De conceptnotitie heeft als doel betrokkenen en belanghebbenden te informeren over de inhoud en diepgang van het nog op te stellen Milieueffectrapport (MER) en hun reacties mee te kunnen nemen in de uit te voeren milieuonderzoeken.

Men kan reageren op het concept van de NRD door een zienswijze in te dienen. Daarin kan men laten weten wat men vindt van de notitie. Vanwege de omvang (red. meer dan 100 megawatt aan opgesteld vermogen windenergie) valt Windplan Groen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat er een inpassingsplan wordt opgesteld. Dit wordt gezamenlijk vastgesteld door de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken coördineert deze procedure.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!