Gelderland: snellere procedures windmolens door samenspraak met omwonenden

Als plannen voor windmolens samen met omwonenden ontstaan, kan voldaan worden aan de landelijke taakstelling. De windparken Nijmegen en Deil laten zien dat procedures dan sneller gaan dan de doorlooptijden waar het Rijk mee rekent. Bovendien leiden technische ontwikkelingen tot windmolens met meer megawatt. Hierdoor blijft de conclusie dat het tijdig realiseren van 230,5 megawatt niet onmogelijk is, wel lastig. Het deel van de taakstelling dat in 2020 niet is gehaald, zullen de provincies in de periode 2021-2023 verdubbeld realiseren. Dat heeft het IPO, de koepel van provincies, afgesproken met het Rijk.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen starten na de zomer met regionale energie- en klimaatgesprekken. Nederland wordt hiervoor opgedeeld in 30 regio’s, waarvan 6 in Gelderland. In elke regio moeten de genoemde partijen met elkaar besluiten hoe voldoende energie te besparen en hoe en waar voldoende energie op te wekken om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten.

Voor Gelderland is dat 55 procent. Dat hebben Provinciale Staten van Gelderland besloten. Over landbouw, mobiliteit en de energie-intensieve industrie komen landelijk afspraken. De regio’s buigen zich vooral over de opwek van duurzame energie, de energiebesparing in bedrijven en huizen en het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.

Al die afspraken vormen input voor het nationale klimaatplan, waarmee Nederland bijdraagt aan het realiseren van de Parijs-doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!