Gemeente Aa en Hunze: teleurstelling over uitspraak Raad van State inzake windpark

De gemeente Aa en Hunze stelt teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de Raad van State, waaruit blijkt dat het windpark De Drentse Monden en Oostermoer ongewijzigd mag worden aangelegd. Eind vorige maand werden door de uitspraak de vergunningen van het windpark onherroepelijk.

Volgens de gemeente wordt hiermee geen gehoor gegeven aan de oproepen en bezwaren van de omwonenden. De uitspraak is volgens het gemeentebestuur ‘het sluitstuk van een besluitvormingsproces dat vanaf het begin niet goed is gegaan’.

Wethouder Co Lambert: ‘We hadden verwacht en gehoopt dat er toch nog rekening zou worden gehouden met de belangen van onze inwoners. Wij zijn erg teleurgesteld dat de plannen van de initiatiefnemers op geen enkel onderdeel aangepast moeten worden. De urgentie om met duurzame energie aan de slag te gaan is groot. Deze uitspraak draagt helaas niet bij aan het verkrijgen van draagvlak hiervoor. Dat is bijzonder jammer. Het park lijkt nu onontkoombaar. Wij roepen de initiatiefnemers, de belangenorganisaties en de omwonenden op om met elkaar in gesprek te gaan. Het college van burgemeester en wethouders is altijd bereid om hieraan deel te nemen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!