Gemeente De Marne geeft toestemming voor windmolen

Gemeente De Marne heeft een reguliere omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een windmolen aan Grijssloot 13 te Leens. Op die bedrijfslocatie wil het agrarische bedrijf Spriensma binnenkort een windmolen plaatsen.

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit van de gemeente om de windmolen toe te staan is betrokken, kan binnen 6 weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!