Gemeente Waterland kiest voor Nederlandse windenergie

Gemeente Waterland gebruikt per direct voor al haar aansluitingen groene stroom, opgewekt door Nederlandse windmolens. Tegenover elke megawattuur die aan energie wordt opgewekt staat één Garantie van Oorsprong (GVO). Dit bewijst dat de opgewekte stroom groen is.

Onlangs heeft de gemeente Waterland, samen met de buurgemeenten Edam-Volendam en Landsmeer, een openbare Europese aanbesteding voor de inkoop van energie uitgeschreven. De winnaar van de aanbesteding voor de levering van elektriciteit is De Vrije Energie Producent.

Om ook lokale duurzame initiatieven te ondersteunen heeft gemeente Waterland een gedeelte van de stroom die de gemeente gebruikt niet meegenomen in de aanbesteding. Voor levering van elektriciteit aan de locaties in eigendom van de gemeente aan het Galgeriet, waaronder de gemeentewerf, heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Groen Waterland. Groen Waterland is een coöperatie met als missie een energieneutrale gemeente Waterland te realiseren. Dit doen zij door het aanbieden van lokaal opgewekte duurzame energie uit wind en zon aan huishoudens en bedrijven en door het creëren van duurzame energiebronnen binnen de gemeente. Via Groen Waterland is het mogelijk om de opgewekte stroom van de windmolens aan de dijk naar Marken te kopen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!