Gemeenteraad Weert akkoord met ontwikkeling windparken

UTRECHT – De gemeenteraad va het Limburgse Weert is akkoord gegaan met de uitgangspunten waarmee windparken in de regio kunnen worden ontwikkeld.

Enercon, Duitsland,
©: Jfz/CC BY 3.0,

In een eerder stadium gaven de gemeentebesturen van de gemeenten Weert, Leudal, Peel en Maas en Nederweert groen licht aan de uitgangspunten.

De 4 gemeenten en de provincie willen met de regels duidelijkheid creëren voor ontwikkelaars van windparken.

Het wachten is nu op concrete projecten.

De uitgangspunten zijn

 1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines.
 2. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.
 3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting).
 4. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:
  • In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.
  • De bebouwde en onbebouwde gronden die nodig zijn voor de realisatie van windenergie te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark.
  • Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.
 5. De vier gemeenten hebben gezamenlijk de voorliggende uitgangspunten opgesteld en wisselen kennis en ervaringen uit.
  Gemeenten werken samen bij de ontwikkeling van gemeentegrensoverschrijdende locaties.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!