Greenchoice gaat windenergie leveren aan Rijksgebouwen

Greenchoice gaat definitief windenergie leveren aan de Rijksoverheid. Per 3 maart is Greenchoice samen met Eneco, Engie en Nuon geselecteerd om groene stroom te gaan leveren voor duizenden aansluitingen in overheidsgebouwen en -terreinen.

Greenchoice levert in elk geval 3 jaar – in de periode 2018 tot en met 2020 en met een verlengoptie – stroom aan onder meer de Tweede Kamer, DUO, de Koninklijke Bibliotheek en diverse ministeries. Voor Greenchoice gaat het om ruim 250 miljoen kilowattuur. Dit is circa een kwart van het totaalverbruik van het Rijk (red. vergelijkbaar met 80.000 huishoudens).

Greenchoice gaat uitsluitend stroom leveren die in Nederland is opgewekt en komt voor 100 procent uit Nederlandse windmolens. Dat sluit aan op de wens van Greenchoice om ook aan grote zakelijke gebruikers uitsluitend stroom te leveren die in Nederland is opgewekt. Voor huishoudens geldt al sinds 2016 dat ze van Greenchoice alleen maar Nederlandse groene stroom krijgen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!