Groen licht voor bouw 20 windmolens in Eeklo, Maldegem en Kaprijke

De provincie Oost-Vlaanderen heeft groen licht gegeven voor de realisatie van windturbines in Eeklo, Maldegem en Kaprijke. Engie Electrabel, Elicio, Windkracht Vlaanderen – EDF Luminus en Ecopower plannen windprojecten in het gebied Eeklo-Maldegem-Kaprijke en hebben die op elkaar afgestemd.

De partijen dienden begin 2017 vergunningen in voor 20 windturbines. De provincie bekeek niet enkel de stedenbouwkundige aspecten. Ze evalueerde ook in hoeverre de projectontwikkelaars nu al voldoen aan het model van rechtstreekse participatie voor de lokale gemeenschap.

‘Wij zijn verheugd dat de projectontwikkelaars hebben toegezegd om bijdragen te leveren aan het lokale omgevingsfonds. Over de toepassing van de rechtstreekse participatie hebben we bij een aantal aanvragen toch wel nog enige bezorgdheid’, aldus gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD).

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!