Groen licht voor windpark industrieterrein Moerdijk

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan ‘Windpark industrieterrein Moerdijk’. Meerdere partijen tekenden hoger beroep aan tegen dit bestemmingsplan. Alle beroepen zijn ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Daarmee is het bestemmingsplan ‘Windpark industrieterrein Moerdijk’ onherroepelijk, wat betekent dat Nuon kan gaan bouwen.

Het plan voorziet in een windpark met 7 windturbines in het westelijk en zuidoostelijk deel van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk langs de Westelijke en Zuidelijke Randweg te Moerdijk. Ten westen van het plangebied is Klundert gelegen. De ashoogte van een windturbine bedraagt ten minste 90 meter en ten hoogste 130 meter. De rotordiameter van een windturbine bedraagt ten minste 90 meter en ten hoogste 132 meter. De tiphoogte van een windturbine bedraagt ten minste 135 meter en ten hoogste 180 meter. Het totale vermogen van het windpark varieert volgens de plantoelichting uitgaande van het vermogen van 2 tot 5 megawatt per turbine, tussen de 14 en 35 megawatt.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!